SCHOOL VOOR ORGANIZING

Naast de reeds behaalde diploma’s, accreditaties en getuigschriften, volg ik ook nog diverse opleidingen via de School voor Organizing. Dit omdat ik vind dat stilstand achteruitgang is en je altijd moet blijven schaven aan je vakbekwaamheid en kennis. Immers: alleen zo kan ik mijn werk als een ware vakvrouw blijven doen, en mijn kennis en kunde steeds verder uitdiepen. Daar heb jij, als klant, profijt van!