SCHOOL VOOR ORGANIZING

Naast de reeds behaalde diploma’s, accreditaties en getuigschriften, volg ik ook nog diverse opleidingen via de School voor Organizing. Dit omdat ik vind dat stilstand achteruitgang is en je altijd moet blijven schaven aan je vakbekwaamheid en kennis. Immers: alleen zo kan ik mijn werk als een ware vakvrouw blijven doen, en mijn kennis en kunde steeds verder uitdiepen. Daar heb jij, als klant, profijt van!

Na het behalen van de Leergang Professional Organizer niveau B, blok A (2018) en blok B (2019). Start ik nu in 2020 met de Leergang Senior Professional (post HBO). En hoop ik deze opleiding in december te voltooien.