Hulp vragen

Hulp vragen is lastig. Klopt. Weet er alles van.

Maar, door géén hulp te vragen gebeurt er vaak dit:

  • In dezelfde cirkel ronddraaien
  • Je ellendig voelen
  • Met je handen in het haar zitten
  • Wanhopig zijn
  • Hopen op betere tijden

Wanneer je wél hulp vraagt gebeurt er vaak dit:

  • Je komt uit die lastige cirkel
  • Je voelt je beter, sterker
  • Je bent opgelucht
  • Je neemt de regie weer
  • Je kijkt uit naar de volgende uitdaging

Zo is het ook met hulp vragen voor iets wat je zelf niet zo goed kunt, of onder de knie hebt. We kunnen allemaal wel iets bedenken. Voor de een is dit de administratie en voor de ander is dat je huis op orde houden of voor weer een ander vriendschappen onderhouden.

Voorbeeld: Hoe denk je dat mensen die het ver geschopt hebben alles hebben bereikt? Omdat ze alles al wisten? Of omdat ze alles al konden? Echt niet. Ook zij hebben hulp gehad. En ja, dit hebben zij ook moeten vragen. Zij accepteren dat zij iets niet kunnen en vragen daarom hulp van een ander die dit wel kan.

Het is krachtig om om hulp te vragen. Zo laat je zien dat je wilt groeien. Dat je je wilt ontwikkelen op een punt waar je niet veel van weet, niet geleerd hebt, of niet onder de knie krijgt. Het zegt iets over jou dat je niet bij de pakken gaat neerzitten als iets niet zo makkelijk gaat. Je accepteert dat je iets niet goed kunt en vraagt om hulp om verder te komen.

Ook ik vind het soms moeilijk om om hulp te vragen. Dat is mijn leerpunt. Ik heb het vanuit mijn opvoeding mee gekregen dat ik alles zelf moest kunnen. En daarom heb ik het altijd heel raar gevonden om dus toch hulp te vragen. Nu weet ik uit eigen ervaring hoe het is en wat het mij oplevert. Het levert mij op dat ik nu sta waar ik sta en steeds makkelijker om hulp vraag. Voor wat dan ook.

Ik gun jou dat ook.

Jij bent het namelijk waard om verder te komen. Of dit nu is voor een studie of hulp vragen aan mij of ik je wil helpen je huis weer op orde te krijgen: Jij bent het waard om niet af te wachten, maar om zelf het heft in handen te nemen.

Recent Posts

Leave a Comment