Gecontracteerde zorg via PGB of ZIN

Heb jij een PGB, of kom jij via ZIN in aanmerking voor begeleiding, dan kun je dus bij de Gemeente Kampen je voorkeur voor “Lotus ruimt op” uitspreken.

“Lotus ruimt op” is een gekwalificeerde zorgaanbieder en staat als zodanig op de lijst van gecontracteerde zorgaanbieders waar de gemeente Kampen zorg aan uitbesteedt. Kom je in aanmerking voor een PGB-vergoeding of via de gemeente Kampen (WMO)* voor vergoeding uit Zorg in Natura (ZIN), dan kun je dus ook een beroep doen op de deskundigheid van “Lotus ruimt op”.

Kwaliteit verzekerd
Als gecontracteerde zorgaanbieder voldoet “Lotus ruimt op” aan alle belangrijke kwaliteitseisen die voor de Gemeente Kampen van belang zijn. Voldoet een zorgverlener niet aan die eisen, dan mag deze zorgaanbieder geen hulp aanbieden voor mensen die een PGB-budget hebben of die voor hulp via WMO- Zorg in Natura in aanmerking komen.

* WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Begeleiding bij extreme verzameldwang en hoarding
Zie voor meer informatie hier het filmpje van de NBPO Hoarding. Ook hier kan ‘Lotus ruimt op’ begeleiding bieden.