Zakelijk

Zakelijk

‘Lotus ruimt op‘ helpt je bij het organiseren, opruimen en het bewaken van overzicht in je huis en in je hoofd. Ik zorg niet alleen voor praktische ondersteuning en oplossingen voor particulieren, maar ik ben er ook voor de ondernemer. Mijn zakelijke dienstverlening strekt zich van het organiseren op kantoor tot het ordenen bij de werknemer thuis.

Deze dienstverlening bied ik graag aan via www.office2organize.nl

Wat kan Office2organize voor jou, als ondernemer, betekenen?

  • Ondersteuning bieden bij het opruimen van het kantoor
  • Archiveren van de administratie
  • Clean desk realisatie

Maar er is meer:

Als werkgever heb je regelmatig te maken met verzuim van werknemers. Soms zorgen vervelende privé omstandigheden voor onnodige afwezigheid. ‘Lotus ruimt op’ kan helpen maatregelen te nemen om dit verzuim te beperken. Verzuimredenen kunnen zijn: scheiding, samenwonen, verhuizen, een overlijden, (langdurig) ziekte, burnout, zwangerschap en AD(H)D/Autisme.

Chaos thuis zorgt voor chaos in het leven. Als gevolg hiervan zit jouw waardevolle werknemer vaak onnodig ‘ziek’ thuis, waar dit eigenlijk niet kan. ‘Lotus ruimt op’ helpt bij het opruimen en bij het wegwerken van die chaos en zorgt er zo voor dat je werknemer weer energiek op het werk verschijnt.

Deze dienstverlening aan huis is maatwerk. Wil je meer weten over de tarieven, dan maak ik graag een offerte op maat (voor een globale inschatting verwijs ik je naar de particuliere pagina voor tarieven).

Als werkgever investeer je continu in de ontwikkeling van je werknemers. Tenslotte levert een gezonde en gemotiveerde werknemer een waardevolle bijdrage aan jouw onderneming. Een coachingstraject kan worden betaald uit het opleidingsbudget of onderdeel vormen van een re-integratietraject (Wet Verbetering Poortwachter).

Voor dienstverlening op de werkvloer verwijs ik je graag naar Office2organize.