Werk(nemers en -gevers) hebben baat bij opruimcoach

werk. opruimen met opruimcoach Elise van Heerde van Lotus ruimt op, zorgt voor rust, ruimte en overzicht in huis en hoofd
opruimen met opruimcoach Elise van Heerde van Lotus ruimt op, zorgt voor rust, ruimte en overzicht in huis en hoofd

Karel werkte al bijna vijftien jaar bij bedrijf X. Altijd naar volle tevredenheid. ‘Karel is een man die met hart en ziel voor mijn zaak werkt’, vertelde IJsbrand, zijn werkgever mij. ‘Maar de laatste tijd lijkt Karel er niet meer helemaal bij te zijn. Hij vergeet dingen, zit op het werk te dromen en waar hij eerder nooit verzuimde, meldt hij zich nu soms ziek met – zo voelt het – het ene na het andere smoesje. Ik denk dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Hij vindt zijn werk niet meer leuk. Misschien moeten we maar afscheid nemen van elkaar.’

WERK EN PRIVÉ

Maar al te vaak denken we voor anderen, denken we te weten wat er speelt en vullen we – onterecht – zaken voor een ander in. Dat deed IJsbrand ook. Gelukkig sprak hij zijn ongenoegen naar mij uit en stelde ik hem voor eens een goed gesprek met Karel te hebben. ‘Maar al te vaak lijkt iemand ontevreden over zijn werk te zijn,’ zo vertelde ik hem. ‘Maar schijn bedriegt. Ik denk dat er thuis problemen zijn en dat dit zijn weerslag op Karel en zijn functioneren heeft. Te meer omdat hij nooit eerder op deze manier zo slordig met zijn werk is omgegaan.’

KWETSBAAR

Een openhartig gesprek maakte veel duidelijk. Natuurlijk had Karel er moeite mee om het achterste van zijn tong te laten zien. ‘Vuile was’ hang je niet graag buiten. Het maakt je kwetsbaar. Zeker ook naar een werkgever. Maar: openheid en je kwetsbaar opstellen heeft ook zijn positieve kanten. Het maakt dat iemand anders, in dit geval de werkgever, geen dingen voor je invult. Het kweekt begrip en helpt je als werknemer. Immers: waar IJsbrand eerder dingen voor Karel invulde – en vooral dacht vanuit een negatieve benadering –, wist hij nu wat er met zijn altijd zo gewaardeerde werknemer aan de hand was.

‘IK GA WEG BIJ MIJN VROUW’

Karel kampte met problemen thuis. Hij overwoog zijn vrouw en kinderen te verlaten, zo zei hij met een snik in zijn stem. ‘Ik ga weg bij mijn vrouw. Ik ben het zat!’ Zijn vrouw, die in het verleden vervelende dingen had meegemaakt, merkte nu, met opgroeiende kinderen, dat het verleden haar inhaalde. Steeds vaker was ze kribbig, emotioneel en niet meer zichzelf. Waar ze voorheen eer behaalde uit het op orde houden van het huis, was daar gaandeweg steeds meer de klad in gekomen.

VERANDERD

Nu Karel er over nadacht: sinds de geboorte van hun derde kind, nu vier jaar geleden, was zijn vrouw veranderd. ‘Het huis is een chaos,’ merkte hij geëmotioneerd op. ‘Niemand voelt zich verantwoordelijk om ook maar iets op te ruimen.’ Hij beklaagde zich ook over de kinderen en hun gebrek aan bereidwilligheid om de handen uit de mouwen te steken.

OPGERUIMD HUIS = OPGERUIMD HOOFD

‘Maar wat doe je zelf?’ zo vroeg ik hem. Tenslotte had IJsbrand mij gevraagd om als opruimcoach dit gezin te helpen. Karels vrouw bezocht inmiddels een hulpverlener om de problemen uit het verleden te verwerken en een plekje te geven; ik werd ingehuurd om, samen met haar en haar echtgenoot Karel, te helpen een begin te maken met het opruimen van hun huis.

Dat is namelijk wat ik doe. Ik kom niet langs om alles voor de mensen te doen. Ik kom langs en coach; vertel hoe ze moeten beginnen, hoe ze (blijvend) de discipline kunnen opbrengen en hoe opruimen gaandeweg weer ‘leuk’ kan worden. Want een opgeruimd huis geeft ook een opgeruimd hoofd.

NEERWAARTSE SPIRAAL

Hoe vaak hebben Karel en zijn vrouw nu al geen ruzie gemaakt over ‘de zooi’ in huis? Steeds vaker vielen er harde woorden, werd er niet meer echt gepraat, maar vlogen er alleen maar verwijten door de kamer. Ook riepen ze regelmatig, uit wanhoop, naar elkaar dat ze wilden scheiden.

In een dergelijke omgeving gaat iedereen mee in een neerwaartse spiraal. Zo erg, dat ook een werknemer, eerder met hart en ziel voor het bedrijf bezig, steeds verder afglijdt en dus ook zijn werk eronder lijdt. Ook Karel voelde zich neerslachtig, wist zich geen raad en bleef soms thuis om ’toch maar iets in huis te doen, of om de lieve vrede te bewaren’.

LIEFDE IS STERKER

Inmiddels zijn Karel en zijn vrouw een half jaar verder. Met mijn hulp en advies is het huis weer lekker opgeruimd. Karels vrouw heeft hulp en ook Karel heeft regelmatig een goed gesprek met een hulpverlener. Want ook aan zijn houding kon nog wel wat worden verbeterd. Eerder riep alleen zijn vrouw dat met immens verdriet en veel verwijt; nu weet Karel dat de chaos in hun huis – én in hun relatie – niet de ‘schuld’ is van zijn vrouw alleen.

Het gaat goed met het gezin. Ze zijn in rustiger vaarwater. Karel en zijn vrouw praten veel en merken dat hun liefde eerder sterker dan zwakker is geworden. Ze gaan er voor.

DIENSTVERLENING

IJsbrand heeft hem de ruimte gegeven; heeft zorgverlof ingesteld, zodat Karel thuis de zaken weer op orde kan brengen. Ook betaalt hij mijn dienstverlening. ‘Ik ben een goede werkgever; ik heb het beste met mijn mensen voor,’ zo vertelt IJsbrand. ‘Bovendien: als Karel goed in zijn vel zit, dan heb ik daar ook voordeel van. De investering in de dienstverlening van ‘Lotus ruimt op’ betaalt zichzelf zo weer terug.’ Eind goed, al goed. Wat heb ik toch heerlijk werk.

Om privacyredenen zijn de namen in dit artikel aangepast.

Wanneer een werkgever niet bereid is om mee te betalen, bestaat er ook altijd nog en mogelijkheid om bij de gemeente, via de WMO, een vergoeding aan te vragen. Ik help je graag bij het zoeken van de juiste weg.