School voor Organizing

SCHOOL VOOR ORGANIZING

Naast de reeds behaalde diploma’s, accreditaties en getuigschriften, volg ik ook nog diverse opleidingen via de School voor Organizing. Dit omdat ik vind dat stilstand achteruitgang is en je altijd moet blijven schaven aan je vakbekwaamheid en kennis. Immers: alleen zo kan ik mijn werk als een ware vakvrouw blijven doen, en mijn kennis en kunde steeds verder uitdiepen. Daar heb jij, als klant, profijt van!

Na het behalen van de Leergang Professional Organizer niveau B, blok A (2018) en blok B (2019). In 2020 ben ik met de Leergang Senior Professional (post HBO) gestart. Deze leergang en het daarbij behorende portfolio heb ik in december 2020 afgesloten met een prachtig diploma.

Vanaf nu mag ik mijzelf Senior Professional Organizer noemen en sta ik geregistreerd in het register van SPHBO (Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs).