KIWA-keurmerk

KIWA MIJN KEURMERK

Het ‘Keurmerk ZZP’ers Zorg’ is bedoeld voor ZZP’ers die in aanmerking willen komen voor contractering bij gemeentes, zorgkantoren en zorgverzekeraars (*). Deze partijen stellen deelname aan het KIWA-keurmerk verplicht om de zekerheid te hebben dat een ZZP’er voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen en dat hij/zij kwalitatief goede zorg verleent. Daarnaast is het keurmerk voor cliënten een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van ZZP’ers.

Met trots kan ik vermelden dat ik in het bezit ben van dit keurmerk. Mijn KIWA- registratienummer is 13178.

NB: (*) De facturen van ‘Lotus ruimt op’ komen (nog) niet in aanmerking voor declaratie bij de zorgverzekeraars. Wel werk ik via de gemeente Kampen, als gecontracteerd zorgaanbieder voor mensen met een indicatie voor begeleiding. Denk aan ZIN, zorg in natura (WMO wet maatschappelijke ondersteuning) of PGB, persoonsgebonden budget (SVB sociale verzekeringsbank).